Inschrijvingsformulier voor quiz Stevoort Solidair

Informatie

 • Inschrijving voor een ploeg van 4 personen
 • De quiz begint om 20u, gelieve met uw ploeg aanwezig te zijn om 19u45 in de GROTE zaal van Steborg.
 • Het reglement vind je hieronder. Meer info: quiz(at)stevoort.be .
 • Stort € 20,- op rekening KBC BE10 7430 3098 0804 (Stevoort Solidair) met vermelding “QUIZ Stevoort Solidair - de ploegnaam en de naam van de contactpersoon”.

Uw inschrijving is enkel geldig na overschrijving van € 20 op KBC BE10 7430 3098 0804 (Stevoort Solidair) 

Reglement

 • De kwis gaat over 10 ronden + een abc-ronde
 • Iedere ronde omvat 10 vragen.
 • Alle vragen worden mondeling gesteld en éénmaal kort herhaald.
 • Alle antwoorden worden schriftelijk gegeven op de daarvoor voorziene antwoordformulieren.
 • Elk juist antwoord wordt gehonoreerd met één punt.
 • Het is niet toegelaten enig hulpmiddel te gebruiken dat het resultaat van de quiz vervalst.
 • Als we een naam vragen, is de achternaam voldoende tenzij de voornaam expliciet wordt gevraagd. Als men toch de voornaam geeft en deze is foutief dan is het antwoord niet juist, bijgevolg is het punt verloren.
 • De antwoorden worden verbeterd zonder rekening te houden met de schrijfwijze, behalve wanneer er uitdrukkelijk naar de juiste schrijfwijze wordt gevraagd.
 • De verbetering gebeurt door de verbeterploeg. Bij discussie heeft de jury het laatste woord.
 • Bij ex-aequo om de eerste plaats zal met behulp van schiftingsvragen een winnaar aangeduid worden.
 • Na iedere ronde wordt er gevraagd te stoppen met schrijven en het antwoordformulier van de betreffende ronde omhoog te steken. Met aandrang willen we jullie dan ook vragen te stoppen met schrijven, zodat iedereen dezelfde kansen heeft. De formulieren worden opgehaald door de medewerkers.
 • De einduitslag wordt na afloop van de quiz en de nodige verbeteringen medegedeeld.