Reaslisaties van de Pinksterfeesten

Elk jaar zijn we dankbaar voor de opbrengsten van de Pinksterfeesten.
Hieronder vermelden we jaar, bedrag en waarvoor we het gebruikt hebben.

1988
In 1988 werd er nog Vierkamp gespeeld op Pinkstermaandag in de namiddag. De totale opbrengst bedroeg 406.140,- BEF en zowel de scholen als de parochie/vzw Steborg ontvingen elk 203.070,- BEF.

1989
Omwille van samenwerkingsmoeilijkheden tussen het Pinkstercomité en de toenmalige Inrichtende Macht van de scholen werden er geen Pinksterfeesten georganiseerd. Er werd wel een Pinksterhappening georganiseerd in de Libottonstraat op initiatief van de Stevoortse Sportraad en voetbalclub Eendracht Stevoort. Er was dat jaar geen schoolfeest.

1990
VZW Steborg en de jeugd van Stevoort organiseren opnieuw Pinksterfeesten met een vernieuwd Pinkstercomité. Zaterdagavond was er een Jeugdfuif, zondagnamiddag een playbackshow en zondagavond “De Stevoortse Wedden Dat!” Op maandagnamiddag organiseerde de Stevoortse Sportraad een grote jogging. De totale opbrengst van 263.072,- BEF werd gebruikt door vzw Steborg en de Jeugd.

1991
Aangezien de scholen graag terug zouden aansluiten met het schoolfeest op Pinksteren wordt de formule van weleer weer terug in het leven geroepen. Dit alles is praktisch en natuurlijk veel efficiënter en Stevoort krijgt weer haar eensgezinde en haar eendrachtige Pinksterfeesten. Dit is een historisch moment voor de Stevoortse gemeenschap! De feesten van 1991 brengen 345.444,- BEF op en deze gelden worden integraal gebruikt voor de bouw van een nieuwe sanitaire blok grenzend aan het jeugdlokaal en de scholen in de Broekstraat. Het programma van de feesten was als volgt: op vrijdag een jeugdfuif, op zaterdag de “Wedden Dat!” en op zondag schoolfeest met ’s avonds een playbackshow en een bal met DJ.

Periode 1992 tot en met 1995
De formule van de feesten kende in de loop der jaren lichte aanpassingen. Zo hadden we in 1993 ondermeer een karaoke met bal, kwam Armand Schreurs alias Boer Vandeput op bezoek in 1994 en hadden we in 1995 een bal met orkest.

De opbrengsten van het jaar 1992 (362.020,- BEF) en 1993 (321.561,- BEF) werden verder gebruikt voor de financiering van de sanitaire blok. In 1994 wordt de idee geboren om andere of nieuwe jeugdlokalen te bouwen omdat de scholen zich zullen concentreren in de Kolmenstraat. Elk der partijen binnen het Pinkstercomité zal daartoe 1/3de van de opbrengsten reserveren om deze toekomstige kosten te dragen. In 1994 bedroegen de opbrengsten 319.262,- BEF en in 1995 304.224,- BEF.

Op 09 mei 1995 wordt er een vergadering georganiseerd in Steborg op initiatief van Noël Liefsoens. Stevoort wil terug Vierkamp spelen en meer dan 50 enthousiaste mensen beslissen om er alles aan te doen om in 1996, na een onderbreking van 7 jaar, terug te Vierkampen. Nog zo’n historisch moment voor de Stevoortse gemeenschap.

1996
Het programma van de Pinksterfeesten ziet er indrukwekkend uit. Op vrijdagavond is er de jeugdfuif, op zaterdag Vierkamp, een tienersoirée en 4-kleurenbal in de tent. Op zondag is er Schoolfeest, Vlaamse Kermis, Restaurant, Bierbar, Playbackshow en Bal. De feesten kunnen één groot succes genoemd worden. Ook de opbrengsten bereiken een historisch hoogtepunt van 491.834,- BEF.

Van 1997  …
De Pinksterfeesten krijgen een bijna vast programma. Alleen de jeugdfuif is in de loop van de jaren komen te vervallen. Pinksteren is immers vaak een periode van studeren en blokken en minder geschikt om te fuiven. Maar de feesten worden in zijn geheel steeds mooier en bereiken steeds meer mensen.

In 2017 vieren we 50 jaar pinksterfeestenOok de opbrengsten evolueren naar ongekende hoogten: 

1997     538.488,- BEF
1998     579.169,- BEF
1999     561.682,- BEF
2000     531.114,- BEF
2001     475.924,- BEF
2002     780.158,- BEF
2003     € 19.616,35
2004     € 18.141,37
2005     € 20.527,04
2006     € 22.871,40
2007     € 22.492,12
2008     € 26.922,98
2009     € 26.025,91
2010     € 26.948,66
2011     € 29.571,90
2012     € 27.722,71
2013     € 25.611,21
2014     € 27.312,29
2015     € 28.580.00
2016
    € 25.452.27
2017      € 19.023.00

 

Alhoewel het financiële resultaat van de Pinksterfeesten geen doel op zich is zijn we toch enorm fier over de record opbrengsten van de laatste jaren. Zoals de traditie het wil wordt de opbrengst elk jaar netjes in 3 verdeeld. Een derde van de opbrengst gaat naar de Basisschool van Stevoort en wordt gebruikt voor de uitbouw en de verfraaiing van de infrastructuur en voor diverse didactische doeleinden ten voordele van de Stevoortse kinderen. Een derde van de opbrengsten gaat naar de VZW Steborg en wordt gebruikt voor het onderhoud en de verfraaiing van Steborg en Den Opper. Een derde van de opbrengsten gaat naar de Stevoortse jeugd die de middelen vooral gebruikt voor de financiering van de nieuwe jeugdlokalen.

Nog veel belangrijker dan de opbrengst zijn natuurlijk de feesten op zich. Stevoort mag terecht fier zijn op haar Pinksterfeesten. Duizenden mensen ontmoeten elkaar jaarlijks in een gezellige sfeer tijdens de feesten en het samenhorigheidsgevoel stijgt elk jaar. Dit is natuurlijk een enorme stimulans voor de mensen van het Pinkstercomité om het elk jaar nog mooier, nog beter, nog gezelliger te maken. Ook is dit een enorme stimulans voor al die mensen die elk jaar weer hun steentje bijdragen tot het welslagen van de feesten. Aan ieder van u en van hen zeggen we: “Dank u omdat we dit mogen meemaken.”

Het Pinkstercomité.

bronnen: Stevoort... warm aanbevolen (stedelijk museum stellingwerf-waerdenhof); het pinkstercomité.